ILP

Noodverlichting. Betrouwbaar, zuinig en efficient!

Bij ILP kunt U terecht voor:
- Onafhankelijk advies over noodverlichting.
- Levering, montage en inbedrijfstelling van de noodverlichting.
- Onderhoud aan de noodverlichting conform regelgeving.
- Reparatie en vervanging van de noodverlichting.

Noodverlichting - Noodzaak

Inspectie en onderhoud is een minimaal jaarlijks terugkerende kostenpost. ILP maakt gebruik van noodarmaturen met zelftest functies en die optioneel op afstand met dali of draadloos beheerd kunnen worden.

Voordelen:
- Hiermee wordt eenvoudig aan de wettelijke eisen voldaan.
- Een tijdrovende inspectie niet meer nodig.
- De armaturen geven zelf aan of onderhoud nodig is!
Wilt U ten allen tijden betrouwbare noodverlichting en af van die jaarlijkse hoge inspectie en onderhoudskosten neem dan gerust contact met ons op.

Bel of mail ons voor vragen, advies of interesse in onze diensten en producten.

ILP staat garant voor de kwaliteit van haar diensten en producten. Wij werken met A-merken, zoals o.a. Honeywell en TCI noodpacks.

Achtergrond Noodverlichting

Waarom noodverlichting

Noodverlichting vindt men in publieke en utiliteitsgebouwen. Noodverlichting wordt geinstalleerd voor gebruik wanneer de voeding van de normale verlichting in gebreke blijft. Met goede noodverlichting kan paniek worden voorkomen en kunnen vluchtroutes, hulp-, signalererings- en blusmiddelen zichtbaar blijven. De aanwezige personen kunnen veilig het gebouw verlaten. Hulpverleners kunnen essentiele installaties en blusmiddelen vinden. Alleen goed functionerende noodverlichting levert een bijdrage in het realiseren van adequate veiligheid in gebouwen. Noodverlichting bestaat uit anti-paniek en vluchtroute/aanduiding verlichting. Tevens is verlichting van werkplekken met verhoogd risico onderdeel.

Wettelijke verplichting

Onderhoud aan noodverlichtingsinstallatie is verplicht en wettelijk bepaald. Als eigenaar of gebouwbeheerder is het ophangen van de noodverlichting alleen niet voldoende. Het kunnen aantonen dat deze functioneert conform eisen en normen is onderdeel van de wettelijke verplichting.
Wetten en normen:
- Burgerlijk Wetboek: de zorgplicht van de werkgever richt zich op de veiligheid van de werkomgeving. In het kader hiervan moet de werkgever de maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer tijdens het werk schade lijdt. Eventuele schadeplicht kan een werkgever voorkomen als hij kan aantonen dat de zorgplicht is nagekomen. Of indien de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet van de werknemer.
- Bouwbesluit 2012 specificeert de zorgplicht in artikel 1.16 specifiek voor aanwezige installaties. Dit omvat zowel het functioneren als adequaat beheren, onderhoud en controleren van installaties, zodanig dat er geen onveilige situaties ontstaan.
- NEN-EN 50172: deze norm geeft toelichting op inspectie, onderhoud en het logboek.
- ISSO-publicatie 79: inspectie en onderhoud van noodverlichtings-installaties, deze publicatie omschrijft hoe op uniforme wijze de functionaliteit van de noodverlichtingsinstallaties door inspectie en onderhoud kunnen worden gewaarborgd.

Uw plicht onze zorg

Wat doet ILP?

Uitgangspunt is dat de noodverlichting onder gelijkblijvende omstandigheden de vereiste prestaties kan leveren tot aan het volgende periodieke onderhoud of ten minste voor de duur van een jaar. Minimaal jaarlijks dient de noodverlichtings-installatie geinspecteerd en eventueel onderhouden te worden. Afhankelijk van type noodarmatuur is vaker testen van goed functioneren nodig. ILP voert inspectie en onderhoud uit conform de ISSO-publicatie 79 en waarborgd hiermee dat de noodverlichting (blijft) voldoen aan de huidige eisen en voorwaarden.

Bel of mail ons voor vragen, advies of interesse in onze diensten en producten.

Bij ILP kunt U terecht voor:
- Onafhankelijk advies over noodverlichting.
- Levering, montage en inbedrijfstelling van de noodverlichting.
- Onderhoud aan de noodverlichting conform regelgeving.
- Reparatie en vervanging van de noodverlichting.